9 Bedrijfsunits Rijnhoek Bodegraven

De nieuwbouw van 9 bedrijfsunits in Bodegraven vordert gestaag.

Wij danken aannemersbedrijf Peter van der Vlist B.V. voor het vertrouwen.